Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Storefront Product Sharing

Mô tả

A simple plugin that adds an attractive sharing component to product pages. Prompt visitors to share your products on Facebook, Twitter, Pinterest or via Email.

This plugin requires the Storefront theme and WooCommerce plugin to be installed.

Ảnh màn hình

  • The sharing buttons in action.

Cài đặt

  1. Upload storefront-product-sharing to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Done!

Hỏi đáp

I installed the plugin but cannot see the sharing buttons

This plugin will only work with the Storefront theme and the WooCommerce plugin.

Đánh giá

22 Tháng Tư, 2020
This plugin works fine but it wil break if it does not get an update soon
Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Storefront Product Sharing” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Storefront Product Sharing” đã được dịch qua 18 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Storefront Product Sharing” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.6 – 05.06.2018

  • Fix – Compatibility with Storefront 2.3.

1.0.5 – 04.19.2018

  • Tweak – Add noopener noreferrer to social media links.

1.0.4 – 06.15.2017

  • Tweak – Open social media links in a new browser tab.

1.0.3 – 05.11.2016

  • Tweak – Adjusted design to better suit Storefront 2.0.

1.0.2 – 06.23.2015

  • Fix – Storefront install prompt no longer installs a child theme.

1.0.1 – 05.21.2015

  • Fix – Properly encode spaces when adding the product title to the url.

1.0.0 – 04.01.2015

Initial release.