Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP e-Commerce – Store Toolkit

Mô tả

This is a legacy Plugin, please see WP e-Commerce – Store Toolkit for the latest release.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP e-Commerce – Store Toolkit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp