Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Stopwords for comments

Mô tả

Stopwords for comments helps you to pre-moderate comments from users

Cài đặt

Upload the Stopwords for comments to your WordPress root directory, activate it, and make fun.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Stopwords for comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Stopwords for comments” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Stopwords for comments” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.