Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Stop Pinging Yourself

Mô tả

Stops a WordPress blog from pinging itself with pingbacks

Cập nhật

Trống rỗng

Cài đặt

To install the plugin, please upload the folder to your plugins folder and active the plugin. The plugin has no settings.

Hỏi đáp

Trống rỗng

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Stop Pinging Yourself” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

15.01

  • moved CSS to child directories
  • added information page for plugin
  • tested for WordPress 4.1
  • removed icon file
  • Added OOP Class structure
  • Migrated common structure for plugins

1.0.0

  • Initial files