Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Stop IE6

Mô tả

This plugin identifies if a visitor is using Internet Explorer 6 (or older) and suggests to upgrade to a recent version or to install another web browser.

Info:
If you have WP Super Cache or some other cache plugin installed it’s very possible that Stop IE6 will not work properly. I’ll try to fix that ASAP.

Please take a few seconds of your time and rate this plugin. Thank you!

Ảnh màn hình

  • Screenshot of the Stop IE6 error page.

Cài đặt

  1. Upload the folder ‘stop-ie6’ to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it! Enjoy!

Hỏi đáp

How do I configure the plugin?
  • There is nothing to setup. Just activate the plugin in the ‘Plugins’ menu.
Can i create my own error page?
  • Yes. Just edit the ‘errorPage.php’ file.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Stop IE6” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.03

  • Supports WordPress 3.0
  • Updated error page text (Thanks theorboman!)