Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Stock Tools

Mô tả

Stock Tools is a simple plugin that provides the means to display stock information.

[stock-tools exchange="NASDAQ" symbol="GOOG" image_height="180" image_width="300"]
 • exchange the exchange market the company is a member of
 • symbol the company’s stock symbol (ex. GOOG)
 • image_height height of the chart image (default: 180)
 • image_width width of the chart image ( default: 300)

1.1

 • Changed shortcode to use a hyphen instead of an underscore since all the documentation was using a hyphen.
 • Added a screenshot to documentation.

1.0

 • Initial version

Ảnh màn hình

 • Output of the shortcode

Cài đặt

 1. Upload the stock-tools folder to your /wp-content/plugins/ directory.

 2. Activate the “Stock Tools” plugin in your WordPress administration interface.

 3. Insert the [stock-tools] shortcode into your post content.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Stock Tools” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp