Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Stock Count Report for WooCommerce

Mô tả

View stock count report for your WooCoomerce store.

Additional options
* filter by product category
* download as CSV
* see inventory value (measured as price*quantity)

Contribute https://github.com/woofx/stock-count-report-woocommerce

Ảnh màn hình

  • Activate the plugin.
  • Navigate to report view page

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your woocommerce site, Activate it
  2. Go to WooCommerce > Reports > Stock > Stock Count
  3. Done! See your stock report

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Stock Count Report for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Inital Commit