Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sticky Sidebar

Mô tả

Make a sticky sidebar and place it anywhere with shortcode.

Shortcode :

You will be get the shortcode after creating the sidebar

Manage Sticky Sidebars :
In wp dashboard , there is a menu called “Sticky Settings” to Add and Remove a Sticky Sidebar.
As you will add a sticky sidebar, you will see the shortcode to display the sidebar and then you will be able to see a new sidebar area in “Widgets Area”.
Just drag any widget in the sidebar and display through the shortcode in a page, template or anywhere.

Display Sticky Sidebar

After creating a sticky sidebar, you will be provided a shortcode like : [sticky_sidebar 1], [sticky_sidebar 2] …

Just write in wordpress pages or posts where you want to display : [sticky_sidebar 1] (for example)

Or use this php code to display in a template : echo do_shortcode(‘[sticky_sidebar 1]’); (for example)

Cài đặt

  1. Add plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use shortcode mention in the main page to display the goods

Hỏi đáp

Q : How to use this plugin?
A : First create a sticky widget (Sticky Settings), then call it through shortcode.

Q : How to manage sticky sidebars?
A : Go here : Dashboard >> Sticky Settings

Q : Is it possible to display the sticky sidebars in a page or a template?
A : Yes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sticky Sidebar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • May 5th, 2016
  • Built this plugin