Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sticky Posts Expire

Mô tả

A simple plugin that allows you to set an expiration date on posts. Once a post is expired, it will no longer be sticky.

Ảnh màn hình

  • Metabox added to each post / custom post type
  • Metabox with calendar showing

Cài đặt

  1. Upload “Sticky Posts Expire” to the “/wp-content/plugins/” directory.

  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

How to setup plugin

You just need to enable plugin and meta checkbox will show in your post admin screen, where you can sset date of expiration date.

Đánh giá

30 Tháng Mười Hai, 2020
Almost done, It works with old editor but not with Gutenberg. I will add last starr if the problem will solved
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sticky Posts Expire” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Sticky Posts Expire” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Sticky Posts Expire” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

Release 1.0 – 14 October, 2020