Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sticky Post First in Category

Mô tả

Sticky Post First in Category is easy to use. Just Install the plugin and sticky posts will be first in the categories. Sticky Post First in Category WordPress plugin shows sticky posts on top of category pages.
To learn more about the Sticky Post First in Category plugin please see Plugin URI at: https://seosthemes.com/sticky-post-first-in-category/

Cài đặt

Install via Plugins > Install New

  1. Search for “Sticky Post First in Category”
  2. Click the “Install Now” link
  3. Click “Activate Plugin”

Via ZIP / FTP

  1. Unzip the ZIP file and drop the folder straight into your wp-content/plugins directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Is there a tutorial?

See the Tutorial

Where can I find documentation on the plugin?

Refer the Plugin Site

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sticky Post First in Category” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release of plugin