Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sticky Notes Widget

Mô tả

Using this widget users can add beautiful notes to the widget aria of their WordPress site.Different styles of background,attacher and fonts are available.User pick color by colorpicker and define the margin of the widget.

Using this you can add favicons to :

  • Add Text Widget

Ảnh màn hình

  • Sticky Note Widgets
  • Admin Settings

Cài đặt

  1. Upload sticky-notes-widget to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Go to admin panel and then Appearance >> Widgets.Chose Sticky Notes Widget widget and add that to your widget area

Note: Don’t change “sticky-notes-widget” directory name

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sticky Notes Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin Created

1.0.1

  • Colorpicker class changed