Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Oceanwp sticky header

Mô tả

Plugin Description

How to use the plugin:

  1. Install by upload the package file or upload the folder into wp-content/plugins directory.
  2. Activate the OceanWP Sticky header Plugin.
    • That`s it. Done.
      Dont forget to share with friends and rate ♥

Đánh giá

1 Tháng Sáu, 2020
I installed and activated this plugin and that was it. IT JUST WORKS THAT SIMPLE AND EASY!
21 Tháng Hai, 2020
Este plugin cumple con lo mínimo necesario. Es más que suficiente para mi. Coloco la 5ta. estrella para que te motives a incluir algunas opciones para mejorar el control del efecto sticky en el encabezado, por ej.: alto min, alto max, color, transparencia, etc. Este plugin dejó llorando al creador del plugin oficial de OceanWP
3 Tháng Hai, 2020
This oceanwp sticky header is the best and easy plugin ever made.
19 Tháng Mười Một, 2019
Mega einfach und schnell! Man muss nichts machen, einfach installieren und aktivieren, also ich bin echt überrascht.
21 Tháng Hai, 2019
It worked perfectly. Makes my website more professional and user friendly
Đọc tất cả 17 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Oceanwp sticky header” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Oceanwp sticky header” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Oceanwp sticky header” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.