Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sticky Blue

Mô tả

Sticky Blue was created for the missing link between AutomateWoo, Elementor and Send In Blue.

You are now able to build your workflows in AutomateWoo to communicate with Send In Blue. As well as connect your forms in Elementor to Send In Blue.

Services

To use this, you will need an account at Send In Blue.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sticky Blue” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 2022-05-17
  • Initial launch