Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Realtime analytics for the web

Mô tả

Understand your website with analytics.statvoo.comRealtime analytics for the web.

This plugin adds the tracking codes required to start using analytics.statvoo.com right now.

Create an account at analytics.statvoo.com for FREE and you’re done.

No need for complicated and lengthy integration guides.

For more information visit:

analytics.statvoo.com

Cài đặt

  1. Upload statvoo directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. View (Admin > Settings > analytics.Statvoo.com) for further setup information
  4. Make sure you have an account over at https://analytics.statvoo.com/join

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Realtime analytics for the web” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp