Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Status Bar Color Changer For Android

Mô tả

Status Bar Color Changer For Android changes the color of notification bar and address bar in Android while visiting via chrome.

The plugin has a settings page under Settings > Status Bar Color
Under the settings you can change the color to be displayed.

Each Post Type now can have seperate notification bar color. Choose the colors from the meta box each time you edit a post type.

Ảnh màn hình

  • Settings Page
  • Individual Setting on Page.

Cài đặt

  1. Upload chromecolortheme to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

12 Tháng Mười Một, 2018
It’s a very best Plugin and work fine. The best ….
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Status Bar Color Changer For Android” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • Initial Commit – May the force be with this plugin.

0.1.1

  • Added feature to show different color for each post type.

0.1.4

  • Status Bar Color changer is now translation ready.