Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Static Toolbar

Mô tả

Static Toolbar displays a static toolbar in the bottom of the page, which may contain last posts, rss feed, search engine, social network and sharing links.

Ảnh màn hình

  • the toolbar in action
  • static toolbar backend : general settings
  • static toolbar backend : social network settings
  • static toolbar backend : sharing sites settings

Cài đặt

  1. Upload static-toolbar directory to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Manage the plugin through the ‘Static toolbar’ menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Static Toolbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • replace of & by & in urls
  • social networks’ management just needs usernames
  • 4 more sharing sites : friendfeed, netvibes, digg and technorati