Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Static Newsticker

Mô tả

A news ticker in the style of the BBC News Plugin
Easy to Install and use JQuery

Ảnh màn hình

  • Change the Title, Post Count & Marquee Speed to show (Static Newsticker Configuration)
  • Static Newsticker run in front pages

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/static-news-ticker directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Static Newsticker screen to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Static Newsticker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Added Marquee Speed in Configuration
  • Update Newsticker font size

1.0.0

  • First Public Release