Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Starter Blog Templates For Faith Blog

Mô tả

This Plugin Will only Work With Faith Blog WordPress Theme

This is a dependency plugin for Faith Blog WordPress theme. by installing this plugin you will able to import demo data of Faith Blog WordPress theme. Also you will be able to edit footer copyright text of faith blog WordPress theme. this plugin has included about me widget.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Starter Blog Templates For Faith Blog” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp