Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google rating

Mô tả

Google rating is simple and fast rating system with google rich snippet http://schema.org/AggregateRating

Overview of plugin features

With Google rating you can rate posts, pages, categories and other.

Documentation and Support

See more info here: plugin page

Translations

 • English

Ảnh màn hình

 • Example rating block
 • Settings page

Cài đặt

General Requirements

 • PHP: 5.3 or newer

WordPress Requirements

 • WordPress: 4.2 or newer

Basic Installation

 • Plugin folder in the WordPress plugins folder must be stars-google-rating.
 • Upload stars-google-rating folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 • Plugin adds submenu in setting section of main menu ‘Google rating’ where you can start using it.

Hỏi đáp

Installation Instructions

General Requirements

 • PHP: 5.3 or newer

WordPress Requirements

 • WordPress: 4.2 or newer

Basic Installation

 • Plugin folder in the WordPress plugins folder must be stars-google-rating.
 • Upload stars-google-rating folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 • Plugin adds submenu in setting section of main menu ‘Google rating’ where you can start using it.
How to use it?

Place this code where you need:

Đánh giá

16 Tháng Ba, 2022
It’s not working and I can’t delete the plugin. I still have on my posts the f… stars even I uninstalled the plugin and I have to hide them by css.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google rating” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 – 2017.06.12

 • First official release