Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Star Rate for Administrators

Mô tả

Star Rate for Administrators is an open source solution built for WordPress to display several star rates puts for the administrator.

Features

Translations

Ảnh màn hình

 • screenshot1.png A star rate inside a table, as seen to your users
 • screenshot2.png A star rate inside a header, as seen to your users
 • screenshot3.png Star Rate for Administrators viewed from the administation section

Cài đặt

To do a new installation of the plugin, please follow these steps

 1. Download the star-rate-for-administrators.zip file to your computer.
 2. Unzip the file.
 3. Upload `star-rate-for-administrators` folder to the `/wp-content/plugins/` directory.
 4. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.

To enable/disable various features and tweak the plugin\’s configuration go to Settings -> Star Range for Admin.

To upgrade your installation

 1. Deactivate the plugin
 2. Retrieve and upload the new files (do steps 1. – 3. from “new installation” instructions)
 3. Reactivate the plugin. Your settings will be retained from the previous version.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Star Rate for Administrators” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.2

 • Added a Spanish translation
 • Added 3 new star types