Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Standard XML Sitemaps

Mô tả

The plugin work like XML feed. It’s no file generated. It’s automatic generate when need. It’s also add sitemap url into current robots.txt that allow search engine crawling. No option required just install and live.

Cài đặt

WordPress User

  1. Upload ‘xml-sitemap.php’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Upload ‘feed-sitemap.php’ to the ‘/wp-content/includes/’ directory
  3. check your sitemap url like http://yourblogurl.com/sitemap.xml

WordPressMU User

  1. Upload ‘xml-sitemap.php’ to the ‘/wp-content/mu-plugins/’ directory
  2. Upload ‘feed-sitemap.php’ to the ‘/wp-content/includes/’ directory
  3. check your sitemap url like http://yourblogurl.com/sitemap.xml

Hỏi đáp

Can I change the sitemap name/URL?

No. The sitemap was defined as sitemap.xml. Your sitemap url should be http://yourblogurl.com/sitemap.xml

I found no sitemap file in my blog?

The sitemap is generate when it need. No file created.

Where can I custom the xml output?

You may custom the XML output with feed-sitemap.php.

Do I need change my robots.txt?

No. It’s will add your sitemap url into your robots.txt when plugin actived.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Standard XML Sitemaps” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp