Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SSL for BuddyPress

Mô tả

SSL for BuddyPress will redirect all non-SSL HTTP buddypress pages to HTTPS buddypress pages automatically, just activate the plugin, no settings needed, just install the plugin and activate it.

Download

Cài đặt

1:Upload the SSL for BuddyPress plugin to your wordpress
2:Activate it, the plugin will works automatically

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SSL for BuddyPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.1

First version