Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SSL Certificate Manager

Mô tả

One of WordPress default cURL SSL certificates has expired. You can use cURL SSL Certificate Manager Setup page to fix the cURL error 60 problem.

SSL certificate manager will install newest cURL SSL certificate for WordPress and fix the cURL Error 60 SSL certificate problem that certificate has expired.

You can keep update this plugin to get newest cURL SSL certificate and avoid system migration work.

Overview

SSL Certificate Manager enables you to:

  • Use Newest cURL SSL Certificate. (Recommend!)
  • Keep Default WordPress Certificate.
  • Disable WordPress cURL SSL Certificate Verify. (Not recommend and not the best for security)

Đánh giá

3 Tháng Mười, 2022
It worked perfectly, and I was finally able to update a plugin that checks SSL!
Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SSL Certificate Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“SSL Certificate Manager” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “SSL Certificate Manager” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2021-10-07 v 1.0.0

  • Initial release.