Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SS UIKit

Cài đặt

Once the plugin is activated, choose the UIKit functions you wish to activate in Settings | SS UIKit

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SS UIKit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0
Plugin Launch