Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ss share

Mô tả

Super light plugin for viral social media sharing!
1. Minimum code.
2. Minimum requests to the DataBase.
3. High performance.
4. No external script including.
5. All icons in svg.
6. Simple user interface.

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Cài đặt

  1. Upload ss-share to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How to thank the author?

Just share our plugin with your friends 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ss share” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2021-10-14 — Version 1.1.1
* Tested up to WordPress 5.8.1
* Stability improvements
* Removed unnecessary stuff in code