Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SS Nano Contact

Mô tả

Adding phone, email, social media and other buttons your site.

Cài đặt

  1. Upload \”ss-nano-content\” directory to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin with Font Awesome Plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
  3. Using the \”SS Nano Contact\” menu under \”Settings\” set your buttons.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SS Nano Contact” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version.

1.0.1

  • PHP version bug fixed.