Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

落叶效果

Mô tả

为您的wordpress添加一个漂亮的落叶效果!

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“落叶效果” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp