Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

sprInvoice

Mô tả

A very quick, and simple invoice generator. Quickly create and maintain invoices for clients, distributors, etc right from your WordPress based site.

Ảnh màn hình

  • What a generated invoice will look like
  • Creating a new invoice
  • General invoice settings for company/user information

Cài đặt

  1. Upload ‘sprresponsive’ to the ‘/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Visit sprInvoice Settings to update your basic invoice information
  4. Start creating invoices

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“sprInvoice” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • It lives.