Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Spotify Widget

Mô tả

A Spotify play button widget.

Inserts the same play button that can be found on https://developer.spotify.com/technologies/spotify-play-button/.

Player min/max sizes

You can specify the height and width of the iframe in the widget options. The minimum size is 250×80 and the maximum size is 640×720. The large player is rendered if the height is 80 pixels greater than the width. For that reason, the widget will automatically make the height 80 pixels bigger than the width if you want the large player.

Ảnh màn hình

  • An example playlist with the Spotify play button

Cài đặt

  1. Upload the spotify-widget folder to your plugins directory (e.g. /wp-content/plugins/)
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the widget by adding the desired Spotify URI and adding it to a sidebar

Hỏi đáp

Why are there no FAQs?

Because you haven’t asked one yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Spotify Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release