Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Spotify Follow Widget

Mô tả

A wordpress plugin allowing you to add spotify follow buttons as widgets on the sites

Arbitrary section

The spotify play widget in the widget customizer is to my spotify artist page, and is not a preview.

Cài đặt

  1. Upload spotify-follow. to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to customize -> widgets, and select Spotify Follow Widget, add it where you want, and set the options for the Spotify widget.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Spotify Follow Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release