Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sponsorship Disclaimer

Mô tả

This plugin creates the shortcode [sponsor] to implement a default disclaimer line wherever and whenever its required. The Sponsorship Disclaimer plugin also creates a button in both the Visual and Text editors to quickly create the shortcode without having to remember any code for it.

Ảnh màn hình

  • The shortcode works by simply adding [sponsor]ABCompany Name[/sponsor] wherever your disclaimer is required. Alternatively, you can simply highlight the company name, and press the [$!] Sponsor Disclaimer button instead.
  • This is a preview of the disclaimer text, regardless of whether you use the shortcode directly, or the Visual/Text editor buttons. The disclaimer is editable if needed, only by use of the Visual Editor button.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins/spon-disclaim-shortcode’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Is the disclaimer note editable?

If using the shortcode directly, (ie [sponsor]ABCompany[/sponsor]) no the text is not editable, unless you go right into the plugin’s files and make changes that you see fit.

If you use the Visual Editor [$!] Sponsor Disclaimer button, you can edit the text if needed before publishing your post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sponsorship Disclaimer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • No changes made to original plugin.