Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Spoiler alert JS

Mô tả

Blur any spoiler alert with the Spoiler alert JS shortcode. Anything between [spoiler] and [/spoiler] will be blurred. Blur focuses a bit on hover, and disappears on click. Click again to make it blurred again…

Cài đặt

  1. Upload spoiler-alert-js.zip through the Add Plugins menu in WordPress.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. No #3.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Spoiler alert JS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First release