Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SpiderDisplay

Mô tả

本插件用于记录搜索引擎的抓取时间及抓取链接。目前支持搜索引擎:百度、谷歌、360、神马、有道、搜狗、必应、Alexa、Yandex、WordPress,以及其他表示中包含Spider关键字的抓取蜘蛛。

This plugin can record where and when the Search Engine visited. Easy but useful.It can recognize the Search Engine of Baidu,Google,Bing,Yandex,Alexa,WordPress,360,Sm,Youdao,sogou.

Ảnh màn hình

Cài đặt

上传,激活,等待搜索引擎抓取,查看信息!

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Enjoy it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SpiderDisplay” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.9

 • Fix bug overall show null 修正了部分情况下总览界面无显示的问题
 • Support WordPress 5.4.2 支持Wordpress版本 5.4.2

1.8

 • Fix time bug 修复了时间问题

 • Support WordPress 5.4.1 支持Wordpress版本 5.4.1

1.7

 • Support WordPress 5.2.2. 测试支持 WordPress5.2.2。

 • Fix Some Bug. 简单的修复了一些BUG。

1.6

 • Add Multi-languages support.增加多语言支持。

1.0

 • First Version.上传的第一个版本。