Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Special Social Sharing icons

Mô tả

This plugin adds a set of cool icons and widgets at the end of your post for your readers to share. Widgets are Twitter, Facebook and Google +1. It supports large icons and small icons.

Info : http://wordpress-plugins.us/special-social-sharing-icons-4/

Changlog

1.1 Fix bug and added information about plugins

1.2 Tested 3.4.1
1.2 fix activate error
1.3 Tested 3.4.2

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Special Social Sharing icons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp