Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SpeakerDeck oEmbeds – Easily embed Presentations!

Mô tả

Simply paste in a SpeakerDeck.com URL to a page or post, and it will display the slideshow presentation.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Paste a SpeakerDeck.com URL into a page or post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SpeakerDeck oEmbeds – Easily embed Presentations!” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Updated to newest version of Speaker Deck’s URL – props doherty

1.0

  • initial release