Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Spam to blacklist

Mô tả

Adds IP from comment that marked as spam to standard WordPress blacklist. Comments already marked as spam are not added to the list.

Cài đặt

  1. Install this plugin either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it. You’re ready to go!

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install this plugin either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it. You’re ready to go!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Spam to blacklist” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.