Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Space Invaders

Mô tả

When the plugin is activated, TinyMCE now have three new buttons:

  1. Linefeed: passes the equivalent of two lines.
  2. Tab: it’s the same as the “tab” key of our keyboard.
  3. Line-reset: if you put an image and you write some text beside, the line-reset simply making your cursor coming under the both.

Ảnh màn hình

  • Now you know where are those buttons!

Cài đặt

  1. Upload the directory “Space Invaders” to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
    => That’s it !!!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Space Invaders” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release