Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Smarty Pants Mibew Admin

Mô tả

SP Mibew Admin is a direct hook into your Mibew Live help installation. This will save you from operating two different control panels and will add a Mibew Admin link into your admin control panel with an auto login feature.

We also offer more free plugins, check out our website!
http://smartypantsplugins.com/sp-mibew-admin-for-wordpress/

Features

  • Auto login to your mibew installation
  • One single control panel for mibew and wordpress

Ảnh màn hình

  • Mibew Integration

Cài đặt

  • Upload the plugin to your plugins folder or install from your control panel
  • Activate the plugin
  • Click on Mibew settings and put in your mibew username, password and URL to your Mibew installation
  • Click on Mibew to auto login!

Hỏi đáp

How come I’m getting a 404 error?

Make sure you put the full URL of your mibew installation, example: http://www.mywebsite.com/livechat/ (with the trailing slash)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Smarty Pants Mibew Admin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Created first version