Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sorting WooCommerce Lite

Mô tả

Sorting WooCommerce Lite edition allows you to change the labels of the sorting dropdown menu or hide the sorting menu completely.

Features

  • Change the labels of the dropdown list.
  • Choose to hide any of the options.

Pro Plugin

For more features and control check the Sorting WooCommerce PRO plugin
Click here

Requirements

This plugin is tested with
* WooCommerce 2.0+
* WordPress 3.5+

Ảnh màn hình

  • The plugin's admin interface
  • Settings applied

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Make sure WooCommerce is active.
  4. Go to WooCommerce -> Sorting Attr.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sorting WooCommerce Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release