Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sortable Amazon Wishlist

Mô tả

This Widget displays your amazon wishlist sorted whichever way you want, most interestingly by priority, where other wishlist plugins do not allow you to do that. That’s why I had to write this!

It works fine for me, but let me know if you find any bugs.

Ảnh màn hình

  • The widget options

Cài đặt

  1. Upload the amazon-wishlist folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to the “widgets” page, under “Appearance”
  4. Add the Amazon-wishlist widget to your sidebar
  5. Fill in all required options.
  6. There you go, the first X items from your sorted wishlist should appear on your blog.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sortable Amazon Wishlist” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp