Custom EDD Currency

Mô tả

This plugin lets you add custom currency to Easy Digital Downloads. This plugin requires Easy Digital Downloads v1.9 or greater.

Ảnh màn hình

  • Add New Currency.
  • Available Currencies.
  • Currency Setting.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/sorsawodigital-edd-currency directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom EDD Currency” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Add banner image
  • Add screenshot image

1.0

Initial release