Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sorsawo EDD Currency

Mô tả

This plugin lets you add custom currency to Easy Digital Downloads. This plugin requires Easy Digital Downloads v1.9 or greater.

Ảnh màn hình

  • Add New Currency.
  • Available Currencies.
  • Currency Setting.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/sorsawodigital-edd-currency directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sorsawo EDD Currency” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Add banner image
  • Add screenshot image

1.0

Initial release