Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Software News

Mô tả

Show the latest software related news on your site. Creates a widget that you can place anywhere on your site and that integrates seamlessly with your chosen theme. You can select the maximum number of items you want to display and choose if you want to show author, date, and content. The title can be customized as well.

Ảnh màn hình

  • Example (Twenty Seventeen Theme)

Cài đặt

  1. Go to Plugins -> Add New in your WordPress Dashboard
  2. Search for Software News
  3. Click Install Now
  4. Find the plugin Software News in the list of plugins on the page Plugins -> Installed Plugins
  5. Click Activate below Software News
  6. Go to Appearance -> Widgets
  7. Click on Software News
  8. Select the area of your site where the widget should appear (e.g. Blog Sidebar)
  9. Click Add Widget

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Software News” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp