Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Social Share

Mô tả

This Widget Plugin will allow you add a simple widget in your sidebar for your users to share!
The Widget contains four simple Social network sharing buttons viz. Twitter Share Button, Facebook Like Button, Google +1 Button, Pinterest Button.
Take a look at screenshot to see how they look.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Navigate to Appearance > Widgets
  4. Drop the widget on your side and fill in the required details!
  5. And there you go!

Hỏi đáp

No questions?

Initial Version

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Social Share” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release