Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SocialMyBlog

Mô tả

With the SocialMyBlog widget you can easily add social buttons to the sidebar of your blog, and all with one simple widget for all the main social sites, this widget supports many different social sites allowing users to share your blog with thousands of people.

Ảnh màn hình

  • Settings Page
  • Buttons after post body
  • Widget in action

Cài đặt

  1. Upload socialmyblog-media folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings => Social My Blog Settings and input your social media information
  4. Place the Social My Blog widget in the desired widget area
  5. Enjoy!

Hỏi đáp

How does this widget work?

With this widget you simple choose which social buttons to display on your site, just enter your username for each of the sites and the widget will only show buttons for site you have an account on.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SocialMyBlog” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release!