Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Socially Social Bookmaring Widget

Mô tả

Socailly is an easy to use sidebar widget that displays Facebook, Twitter, Digg, StumbleUpon, YouTube & RSS icons.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload socailly to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Drag and drop the Socially Widget in the required sidebar.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Socially Social Bookmaring Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

  • Initial Release

2.0

  • Fixed a bug that breaks the image links