Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Socialize It!

Mô tả

Convinient floating social buttons bar with about 40 active icons to share bookmarks in social services. Inspired by Share42.
Live demo: Socialize It!.

Arbitrary section

N/A

A brief Markdown Example

Ảnh màn hình

 • Screenshot Admin Area
 • Screenshot Admin Area
 • Screenshot Front-end

Cài đặt

 1. Upload “wp-socialize-it.zip” through the “Plugins” – “Add New” – “Upload”
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Adjust plugin parameters

That’s it … Have fun

Hỏi đáp

N/A

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Socialize It!” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

 1. Added Youtube and Flickr buttons
 2. Compatibility with WPMU themes

1.3

 1. Added Google +1 button
 2. Added “PowerInviter” button – a new generation of “Tell a friend” widgets with many additional “PRO” features and viral marketing principles (description inside the plugin).
 3. Menu link for the plugin options moved to «settings» menu.