Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Social Repeater Widget

Mô tả

Social Repeater Widget is a simple, lightweight plugin that allows you to easily add the social profile to your site widget area. The plugin has a Repeatable Field option where you just add a section for your required social platform. You can easily put the social Platform details on the widget area.

This plugin has easy to use configuration, which allows you to add your different social platform details.

Ảnh màn hình

  • Starting Widget interface.
  • Social profile field after clicked on Add New button.
  • Instruction on image about insertion.
  • Available new platform field.
  • Nevigate the plugin setting page.
  • Setting page option specified.
  • Display Inserted social platform on frontend.

Cài đặt

Installation is fairly straight forward. Install it from the WordPress plugin repository.

Hỏi đáp

How do I add a social link?

Go to-> ” Apperance > Widget > Social Repeater widget”. Then you can add your social links from there.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Social Repeater Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp