Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Social Networks

Mô tả

Social Networks plugin; it displays your facebook link, Twitter, Youtube linkedin, myspace and RSS Feed. I guarantee that you will like it after using this plugin. For more info please check out the plugin page link.

Some features:

 • Automatically Add your RSS Feed link
 • Display your facebook link
 • Display your Twitter link
 • Display your Youtube link
 • Display your Linkedin link
 • Display your Myspace link

for more info check this: http://www.buyfamous.com/blog/social-networks/

PHP Version

PHP 5+ is preferred; PHP 4 is supported.

Cài đặt

 1. Download the “Social Networks” Plugin from wordpress.org or Upload the whole plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder
 2. In your WordPress Administration, go to Plugins > Add New > Upload, and select the plugin ZIP file.
 3. Activate the plugin
 4. Ensure that you drug “Social Networks” to the main “sidebar” to fill your Title, Facebook ID, Twitter ID, Youtube User, LinkedIn ID and Myspace ID.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Social Networks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

 • Fix compatability with 3.2
 • Add youtube link
 • Add Linkedin link
 • Add Myspace link