Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Social Media Sidebar Icons

Mô tả

This plugin shows social icons on your website. Simply put the URL in the widget area. You can also choose between different styles to customize your social icons.

Cài đặt

  1. Choose the plugin \”Social Media Sidebar Icons\” from the list in your WordPress backend.
  2. Click on \”Install\” in your WordPress backend.
  3. Goto \’Design\’ -> \’Widgets\’ and use drag and drop to place your widget in a sidebar of your choice.
  4. Enter the URL\’s of your social channels and choose a style.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Social Media Sidebar Icons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1
0.11