Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Social Links Widget

Mô tả

Display social links like facebook, twitter, google+ etc on wordpress site.

Shortcode :

[social-links-widget]
Simply use this shortcode on any page or widget are to display the social links in desired order.

Manage Social Links :
In wp dashboard , there is a menu called “social links” to manage social links url and order.
Also you will be able to see the output there.

Widget

There will be a widget named “Display Social Links” in widget section.
You can just drag and drop in any widget area.

Cài đặt

  1. Add plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use shortcode mention in the main page to display the goods

Hỏi đáp

Q : How to use this plugin?
A : Use shortcode or widget.

Q : How to manage social links?
A : Go here : Dashboard >> Social Links

Q : Is it possible to set order of links?
A : Yes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Social Links Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • April 12th, 2016
  • Built this plugin